Målsætning

Klubbens målsætning og love


Administrativ målsætning.

Bestyrelsens arbejdsopgaver opdeles således at der til en given opgave altid vælges et bestyrelsesmedlem med de rigtige forudsætninger til at løse opgaven.

Bestyrelsen skal ligeledes supplere hinanden og træde til med hjælp til andre bestyrelsesmedlemmer hvis det kræves.

Informationsniveauet blandt bestyrelsen skal være højt og informativt.

Post der tilgår bestyrelsen skal om nødvendigt besvares eller bringes videre rettidigt.

Alle bestyrelsesmedlemmer er ansvarlige, for at de arbejdsopgaver som tildeles løses på bedst mulig måde.

Al post/regninger afleveres rettidigt til anden deltagende part.

Kritik og ideer fra trænere eller medlemmer skal altid behandles seriøst.


Sportslig målsætning

Klubbens sportslige mål er en klar udstikker af klubbens egne love om at udvikle og fremme Dansk boksning.

Dette sker ved at havde en bred trup af trænere, der alle er uddannede og som kan træne alle aldersgrupper.

Via den brede trup af boksere, skulle der gerne udvikles min. 1-3 diplomboksere pr. sæson som opnår min. 4-8 diplomkampe om året.

Ud af de 1-3 diplomboksere, skulle der gerne som min. udvikles 1-3 boksere, som får rigtige boksekampe.

Udviklingen af kampboksere skal være konstant og med et klart defineret sportslig målsætning for hver enkelte bokser, der skulle resultere i at bokseren deltager hvert år ved diverse mesterskaber.


Stævner

Klubben skal som udgangspunktet afholde 1-2 stævner pr. sæson, uanset type og størrelse af arrangement.


Målsætning for 2019-2020

At have 3 boksere med ved de Sjællandske- & Danske Mesterskaber og at disse boksere har alle forberedelserne i orden i forhold til at hjemtage medaljer.

At have en boksetrup på 4-6 kampboksere som jævnligt er ude og bokse kampe.Med sammenhold, kan vi nå klubbens mål.


Klubbens love: Opdateret 2014:


Created by Jyllinge Boxing Team - Kontakt webmaster på bb@jyllingebk.dk